Festivaly

Kultura a festivaly patří poslední dobou k žižkovským tradicím a je to tak dobře. Seznam kulturních pořadů je široký a vybere si příznivec téměř jakéhokoliv žánru. Jedná se především o Masopust, Vinobraní a Žižkovský podzim.

  • Vinohradské vinobraní
  • Žižkovský masopust
  • Nekonvenční Žižkovský podzim

Vinohradské vinobraní

Novodobá tradice vinohradského vinobraní:

První ročník vinohradského vinobraní se konal v roce 1997 a zúčastnilo se ho zhruba 3 tisíce návštěvníků. Tímto rokem byla zahájena novodobá tradice vinohradského vinobraní, které je pořádáno společnými silami Prahy 3 a Prahy 2. Druhý ročník počet návštěvníků poskočil na 10 tisíc. Třetí vinohradské vinobraní v roce 1999 přilákalo oproti předchozímu roku o 5 tisíc lidí více. V roce 2000 byl počet návštěvníků stejný tj. 15 tisíc. Na vinobraní se v roce 2001 přišlo podívat 17 tisíc diváků. Konání šestého ročníku v září 2002 bylo zatíženo následky ničivých povodní. Sedmý ročník Vinohradského vinobraní přilákal díky bohatému programu a pěknému počasí více než 20 tisíc návštěvníků. Z vinohradského vinobraní se stává tradiční a oblíbená společenská událost.

Trasa

Průvod účastníků v historických kostýmech každoročně vyrazí po závěrečné sklizni hroznů z vinice Grébovka a směřuje přes náměstí Míru k náměstí Jiřího z Poděbrad. V roce 2003 byl program vinobraní rozšířen i na Karlovo náměstí.

Slavnostní průvod je tvořen zpravidla heroldem, kočáry, rytíři na koních, hudci, trubači a bubeníky, žongléry a kejklíři. Ti všichni k pobavení přihlížejících předvádějí své umy. Při vinobraní v roce 2003 bylo tvořeno sv. Václavem, Karlem IV. se svou chotí Annou Svídnickou, zástupcem duchovenstva, starosty Prahy 2 a Prahy 3 a sponzory vinobraní.

Na náměstí Jiřího z Poděbrad za zvuku bubnů družiny knížete Václava starostové obou městských částí zatočí klikou ráčny a po vylisování prvních hroznů z úrody je vinobraní považováno za zahájené.

Program

plakát Vinobraní 99  Vinobraní je zahájeno proslovy starostů obou městských částí, kteří také zahajují program jednotlivých dnů. K vínu patří bezesporu zpěv a toho je při vinobraní nabízeno dostatečné množství. K poslechu hrají kapely a zpívají zpěváci nejrůznějšího zaměření od lidových souborů z Čech i ze zahraničí, cimbálová muzika, přes dechové kapely, písně Karla Hašlera, rockové kapely, gotické písně, bluesové kapely, beatové kapely až po vystoupení současných českých zpěváků. Vedle hudby jsou k vidění divadelní představení a filmové projekce.

Z dobových ukázek jsou předváděny tance, rytířská klání či ukázka popravy. Zajímavou a naučnou podívanou je i ukázka dobového tržiště, na kterém jsou předváděna historická řemesla např. kovářské dovednosti, výroba keramiky, svíčkařství, zbrojířství, koželužství, vazačství knih či košíkářství. K vyzkoušení je i sběr a lisování hroznového vína, nebo ochutnávka archivních vín. V průběhu celého vinobraní probíhá řada soutěží: pojídání hroznů na čas, výroba vlastního vína na čas a rozpoznání odrůdy a ročníku vína. To vše je nakonec zapito mladým vínem – burčákem, kterého se při vinobraní vypije na 16 tisíc litrů.

masopustní průvod

Žižkovský masopust

Masopust je na Žižkově pořádán od roku 1994, jeho hlavním organizátorem je městská část Praha 3 a podílí se na něm řada dalších partnerů. Masopust na Žižkově se pokouší navázat na tradici lidových zábav, které se v Praze pořádaly hlavně v 19. a na počátku 20. století. Čerpá inspiraci ze středověkých masopustů a z masopustů pořádaných v Čechách a na Moravě. Žižkovský masopust je kulturní akcí nejen této městské části, ale dokonce celé Prahy, získal si velkou oblibu u všech Pražanů. Kromě Žižkova se program odehrává také na Královských Vinohradech. Průvodu se každoročně účastní zhruba 3000 masek. Veřejnost je o konání masopustu informována na základě mediálního plánu, který zahrnuje celý soubor prostředků (tisk, televize).

masopustní průvod zabíjačka na dvoře radniceDalo by říci, že masopust je svátkem zábavy, hudby, jídla a pití. Každý rok je zorganizován bohatý doprovodný program, a to jak pro dospělé tak i pro děti. Pro děti jsou pořádány maškarní bály, maškarní pohádky, loutkové divadlo a také soutěže. Program pro dospělé je doprovázen hudbou a tancem a odehrává se zejména v paláci Akropolis. Již tradiční je zabijačka a také oběd v hospodě U Vystřelenýho oka.

Vrcholem  masopustu je samozřejmě průvod nejrozmanitějších maškar a masek. Lze také shlédnout vystoupení žongléřů, kejklířů či představení skupiny historického šermu. Každý si může vybrat z masopustních pochoutek v podobě tlačenky, jelítek, jitrnic, prejtu, masopustních koláčků a koblih. To mohou zapít dobrým pivem či svařeným vínem.

Nekonvenční Žižkovský podzim

průvod  Mohlo by se zdát, že „Nekonvenční žižkovský podzim“ bude jeden z řady v dnešní době pořádaných festivalů na území hlavního města Prahy. Opak je ovšem pravdou. Tento festival si bezesporu oprávněně získal své výsadní místo a společenskou prestiž mezi ostatními, což dokazuje i skutečnost, že v letošním roce se konal již sedmý ročník.

Nekonvenční žižkovský podzim je mezinárodní hudební festival, který se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a městské části Prahy 3.

Festival je výjimečný a jedinečný v mnoha ohledech. jednotlivé akce se každý rok konají v nových, zajímavých a mnohdy překvapivých prostorách, což dodá každé akci neopakovatelnost a jedinečnost. Zároveň je jedinečný i rozsah a záběr celého pásma akcí. Festival je multižánrový. Nejde jen o vážnou hudbu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Naopak si zde „svůj žánr“ určitě najde každý. Hlavní součástí je klasická hudba, ale okrajově se zde objevují i divadelní představení, literatura, výtvarné umění atd.